Informace o projektu

Zásadním počinem skupiny Labyrint bylo nastudování hudebně-dramatického díla Ecce homo (autor Pavel Hladký), které bylo provedeno před Velikonocemi v roce 1998 v Třešti a v Jihlavě a jehož výtěžek byl Charitou použit na pomoc oblastem postiženým povodněmi v roce 1997. Tohoto „vystoupení“ se zúčastnilo na 60 amatérských herců a hudebníků z celé třešťské farnosti i mimo ni.

eccehomo