Kdo jsme

d4s_6362

Původně dívčí seskupení se zhruba od roku 1996 stalo smíšenou vokálně-instrumentální skupinou. Zásadním počinem pak bylo nastudování hudebně-dramatického díla Ecce homo (autor Pavel Hladký), které bylo provedeno před Velikonocemi v roce 1998 v Třešti a v Jihlavě, výtěžek byl Charitou použit na pomoc oblastem postiženým povodněmi v roce 1997. Od roku 2005 vystupuje Labyrint (s malými obměnami) v současném složení. Původním repertoárem skupiny byly křesťanské rytmické písně, což dokládá i vydání CD s vlastními písněmi v roce 2001. Labyrint nastudoval i některé spirituály, renesanční a barokní vokální hudbu, staré české duchovní písně. Skupina pravidelně vystupuje na koncertech v Třešti a blízkém okolí, pořádá tradiční vánoční koncerty, každoročně se účastní programu při Noci kostelů, několikrát byla přizvána ke spolupráci na programu přehlídky Laudes liberorum v Jihlavě (naposledy v roce 2016), v roce 2013 se zúčastnila Národního festivalu neprofesionálních souborů Chvála písni v Bučovicích. Domácím prostředím jsou pak především kostely svatého Martina a svaté Kateřiny Sienské v Třešti.

Na podzim roku 2016 Labyrint přizval ke spolupráci smyčcové nástroje a dal tak vzniknout dalšímu hudebnímu počinu s názvem Evropské vánoční písně.